Văn bản quy phạm pháp luật   |   Văn bản quản lý hành chính

  • Ngày 18/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về thẩm quyền thẩm định dự án cũng như cách thức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình tự xây dựng, quản lý, thực hiện và nghiệm thu dự án…

    ND59/2015/NĐ-CP.pdf

  • Nghị định 12/2009 NĐCP Ngày 12/2/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nghị định này hướng dẫn xây dựng về luật thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện dự án đầu tư xây dụng công trình.

    ND12/2009/NĐ-CP.pdf

  • Nghị định 12/2009 NĐCP Ngày 12/2/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nghị định này hướng dẫn xây dựng về luật thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện dự án đầu tư xây dụng công trình.

    ND12/2009/NĐ-CP.pdf

Dự án nổi bật

Điều chỉnh dự án xây Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Dự án). Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành cơ quan nghiên cứu, đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn ngang tầm quốc tế đã được xác định tại Quy hoạch định hướng phát triển của Viện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015. Do đó, việc xây dựng cơ sở vật chất của Viện đáp ứng yêu cầu phát ...

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo

Thống kê web

Đang Online : 2

Tổng số truy cập : 75478