Công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.  Ngày 05/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1331/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới và 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về “Công tác thẩm tra thiết kế xây dựng” theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ...

Details »

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo