HỆ THỐNG PHẦN MỀM CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

    THÔNG TIN HỒ SƠ
  • -  Tài khoản cục quản lý HĐXD : cucquanly
  • -  Tài khoản của các sở là tên tỉnh thành viết liền không dấu
  • -  Ví dụ Sở xây dựng tỉnh Nam Định thì tài khoản là: namdinh
    THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
  • -  Số điện thoại : 04.39760542
  • -  Email : cucquanlyhdxd@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại: 04 3785 8656
Email: info@qts.com.vn