CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Trang chủ Xem thông tin chi tiết CÔNG TY TNHH ALOYEAL
Trở lại 
CÔNG TY TNHH ALOYEAL
HCM - 00005295
147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành Phố Hồ Chí Minh
TP-HCM
Huỳnh Minh Cảnh
Giám đốc
0303153471
STT Tên lĩnh vực Hoạt động Xếp hạng Ghi chú File đính kèm
1 Giám sát thi công xây dựng
Dân dụng
Hạng 3
2 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
Dân dụng
Hạng 3

Thiết kế kiến trúc công trình