CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Trang chủ Xem thông tin chi tiết Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng 620
Trở lại 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng 620
IDIC 620
BXD-00000318
Ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Long An
Phan Văn Tiến
Tổng Giám đốc
1100727305
09/05/2006
Sở Đầu Tư và Kế Hoạch tỉnh Long An
1100727305
09/05/2006
Sở Đầu Tư và Kế Hoạch tỉnh Long An
01/01/1970
01/01/1970
STT Tên lĩnh vực Hoạt động Xếp hạng Ghi chú File đính kèm
1 Thi công xây dựng công trình
Dân dụng
Hạng 1
Giao thông
Hạng 1
Cầu