CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Trang chủ Xem thông tin chi tiết Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội
Trở lại 
Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội
BXD-00003056
Tầng 1 nhà N2 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Hòa
Giám đốc
0101439259
20/01/2004
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
STT Tên lĩnh vực Hoạt động Xếp hạng Ghi chú File đính kèm
1 Kiểm định xây dựng
Dân dụng
Hạng 3
2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng
Hạng 3
3 Giám sát thi công xây dựng
Dân dụng
Hạng 1
Công nghiệp
Hạng 3
4 Khảo sát xây dựng
Hạng 1
5 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
Dân dụng
Hạng 2
Hạ tầng kỹ thuật
Hạng 2