Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai
Chia sẻ :

Ngày 24/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai với nội dung: “Tại điểm b, khoản 5, Điều 57 về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư quy định: Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng. Tuy nhiên tại điểm b, khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định. Do vậy đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn cụ thế để triển khai thực hiện vấn đề trên”.

 

Nội dung văn bản trả lời của Bộ Xây dựng nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng là dự án nhóm C. Theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với trường hợp lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được thực hiện như thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở theo phân cấp tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

 

  • Theo : xaydung.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------

lượt xem: 1272   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

:

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo