Hotmail Iniciar Sesión Cómo iniciar sesión en mi correo electrónico Entrar a la bandeja de entrada al iniciar sesión en Hotmail

Văn bản quy phạm pháp luật   |   Văn bản quản lý hành chính

  • Ngày 18/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về thẩm quyền thẩm định dự án cũng như cách thức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình tự xây dựng, quản lý, thực hiện và nghiệm thu dự án…

    ND59/2015/NĐ-CP.pdf

  • Nghị định 12/2009 NĐCP Ngày 12/2/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nghị định này hướng dẫn xây dựng về luật thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện dự án đầu tư xây dụng công trình.

    ND12/2009/NĐ-CP.pdf

  • Nghị định 12/2009 NĐCP Ngày 12/2/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nghị định này hướng dẫn xây dựng về luật thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện dự án đầu tư xây dụng công trình.

    ND12/2009/NĐ-CP.pdf

Loading...

Notify

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Weblinks

Quảng cáo

Web Stats

Online : 4

Total access : 84638